OXA
WAT DOET OXA

Luisteren, ontwerpen, realiseren.....

WAT DOET OXA

Werkwijze

Na een eerste gesprek waarin een klant zijn/haar wensen kenbaar maakt, wordt een schetsvoorstel en een daarbij behorende kostenraming gemaakt.

Het voorstel bestaat uit schetsen/ sfeerbeelden die een indruk geven van de sfeer en richting van het ontwerp. De kostenraming geeft een overzicht van de te maken kosten door de aannemer, meubelmaker, stoffeerder e.d. en tevens een honorarium voorstel.

Na presentatie van het schetsvoorstel wordt besloten of er al dan niet tot een opdracht wordt overgegaan. Omdat het ontwerpen voor een belangrijk deel een emotioneel proces is ontstaat een opdracht uiteindelijk altijd op basis van vertrouwen.

Het feit dat er klanten zijn die terug blijven komen geeft aan dat OXA zich hiervan bewust is. Met alle klanten ontstaat dan ook een heel persoonlijk contact, dat soms zelfs in vriendschap overgaat.

WAT DOET OXA

De 4 fases