• Category : SERVICE

Definitief Ontwerp

Definitieve opmetingstekeningen.

Het uitgewerkte schetsontwerp, dat zal dienen als basis
voor de bestektekeningen en het bestek.