• Category : SERVICE

Bestek & Aanbesteding

Bestek of werkomschrijving.

Principe details.

Een kostenbegroting aan de hand van kosten
aan de uitvoering verbonden.

Het verschaffen van alle nodige gegevens en aanwijzingen
aan de inschrijver(s).

Advies aan de opdrachtgever omtrent de keuze der
inschrijvers en de gunning van het werk.