• Category : SERVICE

Directievoering

Het vervaardigen of doen vervaardigen van de voor een
goede uitvoering nodige tekeningen, staten en soortgelijke
administratieve bescheiden c.q. het controleren van door
derden uitgewerkte gegevens in dit verband.

Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in zaken die
op de uitvoering betrekking hebben.

Het houden of doen houden van toezicht op de uitvoering.