• Category :

Schetsontwerp

Het maken van globale opmetingen.

Schetstekeningen op kleine schaal, voldoende om een
denkbeeld van het ontwerp te vormen.

Een globale kostenraming.